45

බෙදාහරින්නෙකු වී සත්කාර නිෂ්පාදන බෙදාහරින්න.

Zuwei සත්කාර නිෂ්පාදන ලොව පුරා විශාල ඉල්ලුමක් පවතින අතර අපි නව හවුල්කරුවන් සොයමින් සිටිමු.

Red Dot 2022 හි නිෂ්පාදන නිර්මාණ සම්මානය දිනා ගැනීමෙන් පසුව, Zuowei නිෂ්පාදන සඳහා ඇති ඉල්ලුම සැලකිය යුතු ලෙස වැඩි වී ඇත.

ඔබට Zowei ඔබේ ගනුදෙනුකරුවන්ට හෝ ඔබ අවට සිටින පුද්ගලයින්ට ගෙන ඒමට අවශ්‍ය නම්, කරුණාකර අපට දන්වන්න.

අපි නිතරම කතා කිරීමට සතුටුයි.

නියෝජිතයා
ඔබගේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අප වෙත එවන්න